Certifilát EN plus A1

Pelety od našeho dodavatele jsou vyrobeny bez kůry a dalších pojiv ze smrkových pilin. Mají certifikát EN plus A1, označení CZ 012

Díky vysoké výhřevnosti a velmi nízkému podílu popela se nejen ohřejete, ale ušetříte čas i peníze!

 

Hodnoty našich pelet:

Výhřevnost: 17,3 MJ/kg

Obsah popela: 0,26%

Sypká hmotnost: 681 kg/m3

Certifikace ENplus zaručuje kvalitu dřevních pelet tak, aby chránila všechny zúčastněné. Zákazník má zaručeno, že peleta vyhovuje mezinárodním normám. Případným kontrolorům můžeme zpětně předložit vzorek výroby za kterékoliv zjišťované období. A výrobci kotlů a kamen se mohou bránit při reklamacích, kdy kotle nedosahují slibovaných parametrů nebo byly poničeny kvůli použití nekvalitních pelet.

Certifikované pelety musí splňovat požadavky mezinárodních norem ISO 17225-1 a ISO 17225-2, které popisují parametry i kvalitu pelet. Vedle klasických měřítek, jako je výhřevnost nebo vlhkost, zavádí další kritéria objemové hmotnosti, velikosti částic nebo teploty tání popela, jinak by popel mohl struskovat a napékat se na hořáky.


EN plus dřevní pelety jsou rozděleny do tří tříd dle kvality použitého dřeva:

  • Třída A1 je prvotřídní kvalita používaná v kotlích a kamnech v domácnostech. Pelety jsou vyrobeny pouze z chemicky neošetřených zbytků dřeva z pil bez příměsí kůry a mohou obsahovat pouze 0,7 % popela.
  • Třída A2 se používá ve větších kotlích a při jejím spalování vzniká víc popela. V těchto peletách již může být určitá část kůry, lesních těžebních zbytků, a tedy i vyšší procento popele, max. však do 1,5 %.
  • Třída B označuje dřevěné pelety pro průmyslové využití. Zde je již dovolen větší podíl popele, výroba z použitého dřeva a vyšší procento kůry.


Mezi základními parametry, které certifikace ENplus ve třídě A1 sleduje je např.:

  • Obsah vody do 10 %
  • Obsah popele do 0,7 %
  • Výhřevnost nad 16,5 MJ/kg
  • Mechanická odolnost do 2,5 % odrolu
  • Teplota tání popele do 1200 °C
  • Objemová hmotnost (slisování) přes 600 kg/m3

Řada renomovaných výrobců peletových kotlů a kamen podmiňuje garanční období pouze při použití certifikovaných pelet ENplus A1.

 

 

Záznamy nebyly nalezeny...