Proč topit peletami

Vytápění dřevěnými peletami oproti jiným druhům tuhých paliv přináší nesrovnatelný komfort obsluhy. Zapalování a přikládání je automatické, takže již nemusíte chodit do kotelny rozdělávat a přikládat. Domu přijdete do tepla a chod kotle a tepelnou pohodu si řídíte přes pokojový termostat. Dokonce se Vám i kotel sám vyčistí ! Vynášení popela je za 1 až 2 měsíce. Záleží na kvalitě pelet. Nebo pomocí automatického odpopelnění, které sníží interval vynášení až o ½. Popela se pak ani nedotknete! Komfortně ho vysypete z plnícího boxu nebo z něj vyjmete sáček s popelem.

Nebojte se pelet ! Cena pelet je dlouhodobě stabilní a zvýšení ceny vždy kopíruje zvýšení ostatních paliv. Navíc pelety vyrábíme z českého dřeva a v Čechách. Nejsme tak závislý na dovozu surovin a podporujeme tak ekonomiku a zaměstnanost v zemi, ve které bydlíme.

Při srovnání ceny dřevěných pelet oproti jiným palivům je vždy třeba brát v úvahu, že automatické kotle na pelety mají účinnost přes 90%. Klasický kotel na uhlí má účinnost jen kolem 60%, zplynovací kotel na dřevo 86%. 

Zásobníky na pelety 

Na velikosti zásobníku na pelety závisí interval přikládání. Nejvíce se instalují zásobníky vedle kotle, které se plní peletami z 15 kg pytlích. Pelety v těchto zásobnících vystačí zásobovat kotel několik dnů až týdnů.

ponast +zásobník vedle kotle

Celosezónní zásobníky se plní volně loženými peletami cisternou nebo autem s dopravníkem. Dimenzují se podle tepelných ztrát objektu tak, aby pelety vystačili na celou zimu. V takovém případě se pak vůbec o přikládání nestaráte a jednou za 1-2 měsíce dojdete vysypat popel.

Celosezónní zásobníky jsou buď tkaninové, které se mohou také použít do vlhčího prostředí nebo se dělají zásobníky v místnosti, kde se vytvoří šikmá podlaha pod úhlem 35°-40° , kde na dně je šnekový podavač. Využitelný objem místnosti jsou 2/3. Na 1 kW tepelné ztráty budovy je zapotřebí 0,9 m3 skladovacího prostoru ( včetně prázdného prostoru )
Do prostoru 2 m x 2m x 2,5 (výška) se vejdou pelety o objemu 4,3 tuny.

ponast šnekový zásobník

Okofen šnekový podavač

Pokud nemáte vedle kotle místnost pro silo, tak je možné zásobníkovou místnost udělat až do 20 m od kotle. Pelety jsou do kotle přiváděny potrubím pomocí pneumatické dopravy.

Kvalitní peletkový kotel by měl mít: 

účinnost – nad 90%

dobrou regulovatelnost výkonu

terciární spalování - dochází ke spalování zbytkových plynů, které by jinak odešly nevyužity se zplodinami do komína. Tím je zajištěna nižší spotřeba pelet a velmi kvalitní spalování

automatické čištění výměníku - kotel se jednou za den sám vyčistí a tím je zajištěna stále vysoká účinnost spalování

automatické zapalování

automatické odpopelnění – většinou je za příplatek. Sníží intervaly vynášení popela až o polovinu a popela se ani nedotknete

integrované zařízení na zvýšení teploty vratné otopné vody – prodlužuje životnost kotle

ekvitermní regulaci – možnost ke kotli připojit ekvitermní regulaci ( regulace teploty topné vody podle venkovní teploty )

pojistku proti zpětnému prohoření – vyzkoušenou a spolehlivou ochranu proti prohoření


Proč dřevěné pelety a ne alternativní 


Dřevěné pelety jsou sice oproti alternativním peletám dražší, ale rozdíl je :

výhřevnost – alternativní pelety mají nižší výhřevnost  = vyšší spotřeba pelet

popel – dřevěné pelety mají 0,22 % popela, alternativní mají až 12 krát větší množství popela = u kvalitních dřevěných pelet  
  vynášíte popel jednou za 2 měsíce u alternativních pelet jednou za 5 dní

spékance – alternativní pelety se spékají a dochází k ucpání hořáku. Musíte pak celý kotel odstavit a vyčistit.

regulovatelnost výkonu – alternativní pelety nedrží požadovaný nízký výkon

zanášení kotle a komína – alternativní pelety mají vyšší množství nespálených částic, které se zanáší v kotli a v komíně = 
   nutné časté čištění kotle a komína

zvýšení množství prachu a kysličníku uhelnatého – neekologické palivo


S dřevěnými peletami získáte opravdu největší komfort ve vytápění tuhými palivy. Kotel při spalování dřevěných pelet má největší výkon, účinnosti a nejnižší emise.

 

Záznamy nebyly nalezeny...